Chùa Pháp Bảo Sư Bửu Hiền

Khóa học

Kênh Youtube

Tài liệu

Khóa học trên mạng Zoom
2022 || 2023 || 2024

Thứ Hai hàng tuần từ 14h45 đến 16h45 (giờ Việt Nam)

ZOOM ID: 666 888 2301 Passcode: 123456

NgàyChủ đềVideoBài đọc
28/02/2022Kinh Con RắnKinh Con Rắn
07/03/2022Kinh Con Rắn (2)Kinh Con Rắn
14/03/2022Kinh Con Rắn (3)Kinh Con Rắn
17/03/2022Rằm Tháng HaiÝ Nghĩa Rằm Tháng Hai
21/03/2022(không có video)Kinh Con Rắn
28/03/2022Kinh Con Rắn (5)Kinh Con Rắn
04/04/2022Kinh Con Rắn (6)Kinh Con Rắn
11/04/2022Kinh Con Rắn (7)Kinh Con Rắn
15/04/2022(không có video)Ý Nghĩa Rằm Tháng Ba
02/05/2022Kinh Dhaniya (1)Kinh Dhaniya
09/05/2022Kinh Dhaniya (2)Kinh Dhaniya
16/05/2022Lễ Vesak 2566Lễ Vesak 2566
23/05/2022Kinh Sừng Tê Giác (1)Kinh Sừng Tê Giác
30/05/2022Kinh Sừng Tê Giác (2)Kinh Sừng Tê Giác
06/06/2022Kinh Sừng Tê Giác (3)Kinh Sừng Tê Giác
13/06/2022Rằm Tháng NămÝ Nghĩa Rằm Tháng Năm
04/07/2022Kinh Sừng Tê Giác (4)Kinh Sừng Tê Giác
11/07/2022Kinh Sừng Tê Giác (5)Kinh Sừng Tê Giác
13/07/2022Rằm Tháng SáuÝ Nghĩa Rằm Tháng Sáu
25/07/2022Kinh Sừng Tê Giác (6)Kinh Sừng Tê Giác
01/08/2022Kinh Sừng Tê Giác (7)Kinh Sừng Tê Giác
08/08/2022Kinh Sừng Tê Giác (8)Kinh Sừng Tê Giác
13/08/2022Rằm Tháng BảyÝ Nghĩa Rằm Tháng Bảy
15/08/2022Kinh Sừng Tê Giác (9)Kinh Sừng Tê Giác
22/08/2022Kinh Sừng Tê Giác (10)Kinh Sừng Tê Giác
29/08/2022Kinh Sừng Tê Giác (11)Kinh Sừng Tê Giác
12/09/2022Kinh Sừng Tê Giác (12)Kinh Sừng Tê Giác
26/09/2022Kinh Sừng Tê Giác (13)Kinh Sừng Tê Giác
03/10/2022Kinh Kasi Bharadvaja (1)Kinh Kasi Bharadvaja
10/10/2022Rằm Tháng ChínÝ Nghĩa Rằm Tháng Chín
17/10/2022(không có video)Ý Nghĩa Rằm Tháng Mười
14/11/2022Pháp đàmVấn đáp
21/11/2022Kinh Kasi Bharadvaja (2)Kinh Kasi Bharadvaja
05/12/2022Kinh Kasi Bharadvaja (3)Kinh Kasi Bharadvaja
12/12/2022Kinh Kasi Bharadvaja (4)Kinh Kasi Bharadvaja
19/12/2022Thiền ĐịnhKinh Kasi Bharadvaja
26/12/2022Kinh Kasi Bharadvaja (5)Kinh Kasi Bharadvaja


© www.phapbaotu.com