Chùa Pháp Bảo Sư Bửu Hiền

Khóa học

Kênh Youtube

Tài liệu

Khóa học trên mạng Zoom
2022 || 2023 || 2024

Thứ Hai hàng tuần từ 14h45 đến 16h45 (giờ Việt Nam)

ZOOM ID: 666 888 2301 Passcode: 123456

NgàyChủ đềVideoBài đọc
01/01/2024Đàm thoại đầu năm
08/01/2024Kinh ĀḷavakaKinh Āḷavaka
04/03/2024Kinh Āḷavaka (3)Kinh Āḷavaka
11/03/2024Kinh Āḷavaka (4)Kinh Āḷavaka
15/04/2024Kinh PabbajjāKinh Pabbajjā
29/04/2024Kinh PadhānaKinh Tinh Tấn
13/05/2024Kinh Padhāna (2)Kinh Tinh Tấn
20/05/2024Kinh SubhasitaKinh Subhasita
03/06/2024Kinh RāhulaKinh Rāhula
11/06/2024Pháp thoại cho Tôn giả BāhiyaKinh Đại Niệm Xứ


© www.phapbaotu.com