Sayadaw U Sīlānanda

Kinh Hộ Trì Paritta


PARITTA PARIKAMMA

MANGALA SUTTA

RATANA SUTTA

METTA SUTTA

KHANDHA SUTTA

MORA SUTTA

VATTA SUTTA

DHAJAGGA SUTTA

ATANATIYA SUTTA

ANGULIMALA SUTTA

BOJJHAṄGA SUTTA

PUBBAṆHA SUTTA

______________

Bản Pali - English
Thiền Sư U Paṇḍitā tụng
(ghi âm từ youtube Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada)
Soạn dịch Tiếng Việt: Tỳ khưu Đức Hiền
(Kinh Hộ Trì - Phân tích từ ngữ Pali : NXB Tôn Giáo 2011)