Chùa Pháp Bảo Sư Bửu Hiền

Khóa học

Kênh Youtube

Tài liệu

Rằm Tháng Sáu

 1. KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ESALA POYA DAY

↑ trở lên

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ESALA POYA DAY

Ngày rằm tháng sáu còn được gọi là ngày lễ Āsaḷha Pūja, theo lịch Ấn Độ.

Hay là ngày lễ Esala Poya Day theo lịch Sri Lanka.

Esala Poya Day là ngày Đại Lễ vì lễ hội kỷ niệm những sự kiện quan trọng liên quan đến cuộc đời của Đức Bổn Sư như sau:


 1. Từ cung trời Đâu Suất, Đức Bồ Tát nhập thai vào lòng Hoàng Hậu Mahāmāyā Devi.
 2. Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta rời khỏi kinh thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia.
 3. Hoàng tử Rāhula chào đời.
 4. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp thoại đầu tiên, bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) cho năm vị đạo sĩ Kiều Trần Như.
 5. Đức Thế Tôn hàng phục ngoại đạo, và sau đó Ngài ngự nơi cung trời Đạo Lợi để thuyết giảng Luận Tạng (Abhidhamma Piṭaka) cho hội chúng Chư Thiên vào mùa hạ thứ bảy.
 6. Chuẩn bị cho khóa tiền an cư của chư tôn đức Tăng Phật giáo Theravāda.

↑ trở lên


Bài giảng

 • Rằm Tháng hai
 • Kinh Con Rắn
 • Rằm Tháng Ba
 • Kinh Dhaniya
 • Đại Lễ Vesak 2566
 • Kinh Tê Giác
 • Tứ Niệm Xứ
 • Rằm Tháng Năm
 • Rằm Tháng Sáu
 • Rằm Tháng Bảy
 • Rằm Tháng Tám
 • Kinh Kasi Bharadvaja
 • Rằm Tháng Chín
 • Rằm Tháng Mười
 • Rằm tháng Mười Một
 • Kinh Bāhiya
 • Rằm tháng Chạp
 • Rằm Tháng Giêng
 • Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 • Kinh Đại Niệm Xứ
 • Rằm Tháng Hai (2)
 • Kinh Châu Báu (Ratana Sutta)
 • Rằm Tháng Ba (2)
 • Lễ Vesak 2567
 • Rằm Tháng Năm (2)
 • Chuyện thành Vesāli
 • Kinh Hạnh Phúc
 • Rằm Tháng Sáu
 • Rằm Tháng Bảy
 • Rằm Tháng Tám
 • Rằm Tháng Chín
 • Kinh Āḷavaka
 • Kinh Dhammika
 • Kinh Pabbajjā
 • Padhāna sutta
 • Kinh Subhāsita
 • Lộ trình Tâm Thức
 • Kinh Rāhula
 • Bản PDF


  Pāli


  English


  → Sơ đồ & Hình ảnh tóm lược


  Sưu tầm & Ghi chú


  © www.phapbaotu.com