Chùa Pháp Bảo Sư Bửu Hiền

Khóa học

Kênh Youtube

Tài liệu

Thượng tọa Thích Bửu Hiền

Trụ trì Chùa Pháp Bảo
Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Tiền Giang.

Chùa Pháp Bảo là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nam tông tại tỉnh Tiền Giang, do Hòa thượng Pháp Lạc khai sáng,

Với vai trò là người kế tục Trụ trì chùa Pháp Bảo, Thượng tọa Bửu Hiền cố gắng thu thập qua nhiều phương tiện như: băng, đĩa, kinh, sách tài liệu để giới thiệu, cũng như tranh ảnh từ Thái Lan, Srilanka nhằm giúp cho chư Tăng, Tu nữ, Phật tử thuận tiện trong việc nghiên cứu tu học Phật pháp. Ngoài ra trong thư viện Chùa hiện nay còn lưu giữ ba bộ kinh Tam tạng tiếng Thái Lan, Campuchia và tiếng Anh do ngài Thiền sư Kim Triệu ở Mỹ hiến cúng.

Thượng tọa Bửu Hiền còn cố gắng thực hiện tâm nguyện của Hòa thượng Pháp Lạc khi Ngài còn tại thế là xây dựng thêm phòng xá, mở lớp dạy tiếng Pali, tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật tử học hỏi, thực hành giáo lý nhà Phật, hiểu rõ Nhân – Quả để làm lợi lạc tự thân và tha nhân. Thượng tọa còn dự kiến sẽ thỉnh các vị Sư từ Srilanka về giảng dạy, đào tạo Tăng tài kế thừa hoằng truyền Phật pháp lợi lạc nhân sinh.

Hàng tháng, chùa Pháp Bảo tham gia các hoạt động từ thiện tại các trung tâm Từ thiện Xã hội trong tỉnh, chia sẻ với Hội người mù, bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.


© www.phapbaotu.com